שבות במקום צער ציפורן שפירשה ומפיס מורסא – או"ח סימן שכח

נגישות