ההשלכות הממוניות של קים ליה בדרבה – בבא קמא ע:

נגישות