סיום מסכת וסיום שנה- כולל קהילתי רמת שלמה ירושלים

סיום מסכת וסיום שנה- כולל קהילתי רמת שלמה ירושלים

לישיבה כולל ברמת שלמה בירושלים מזה כ 9 שנים בראשות הרב מיכאל לוצקי שליט”א וקבוצת אברכים חשובים, ומשתתפים בו גם חברי הקהילה הדתית לאומית.

בכולל לומדים נושאים בעיון ולהלכה. בדרך כלל השתלבו בו אברכים ותיקים מישיבת מרכז הרב. במהלך שנות הכולל למדו בו את הנושאים: ריבית, שמיטה, חלה, ערלה, ומסכתות שבת פסחים ביצה וקידושין. ההשתתפות במסגרת הלימוד בכולל מחייבת מכל תלמיד בו לימוד מעמיק וכן הכנת שיעור (‘חבורה’) אחת לחודש. מפירות השיעורים האלה פרסם הכולל עד כה ספרים בנושאים ריבית ושביעית וחוברות במסכתות שבת פסחים וקידושין.

לאחרונה ביום חמישי כח תמוז תשפא התקיים סיום מסכת קידושין וסעודת מצוה.
חילכם לאורייתא !

למעונינים: הכולל קולט אברכים חדשים לשנה הבאה.

נגישות