עד המסייע לפטור משבועה – מו"ר רה"י הרב יעקב שפירא

נגישות