בעניין גוי ששבת חייב מיתה – סנהדרין – הרב אבינועם זומר

נגישות