ההבדל בין גזילות וחבלות להודאות והלוואות – סנהדרין ב:

נגישות