פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום – בבא מציעא עו:

נגישות