הקורא פסוק ועושה אותו כמין זמר – סנהדרין קא.

נגישות