זקן ממרא שמוצא להורג ובעניין סמיכה – סנהדרין פט.

נגישות