שיחת ראש הישיבה בעצרת המרכזית לציון יום שחרור ירושלים בישיבה – תשפ"א

נגישות