זמני תפילות ניסן תשפ”ב

זמני תפילות ניסן תשפ”ב

המועדות הם עדות לבנ”י שמיוחדין להקב”ה.
כ’ עומדות היו רגלינו כו’ כשהיו עולין לרגל שבטי יה
עדות לישראל כו’. ועדות הוא לשון בירור הדעת
כי המועדות נותנין דעת לכל איש ישראל לכל ימי השנה:

פסח ה’תשפ”ב

בין הזמנים וחול המועד

שחרית                         7:30

מנחה                           13:15

מנחה ב”הלכה ברורה”     18:30

ערבית                          19:45

מנחה בערב שבת            15 דקות אחרי זמן כניסת שבת

שחרית שבת                  8:00

מנחה ביום שבת קדש      זמן כניסת שבת

דרשת שבת הגדול           17:25

ערבית ליל בדיקת חמץ    19:35

ראשון של פסח

מנחה                           18:45            (בעור מעשרות)
ערבית                          19:35
ותיקין                          5:25
שחרית                         8:00
מנחה                           18:30

שביעי של פסח –        ערוב תבשילין
מנחה                           18:50
ערבית                          19:40
ותיקין                          5:20
שחרית                         8:00
מנחה                           18:50            (ודוי מעשרות)
קבלת שבת
ערבית ליל שבת             19:40

פסח כשר ושמח !

נגישות