יום העצמאות תשפ”ב

יום העצמאות תשפ”ב

יום העצמאות תשפ”ב

יום רביעי ג’ אייר :

13:00             (יום הזכרון) לימוד משניות לע”נ הנופלים

19:45             תפילת ערבית

                     ריקודים בסיום התפילה

21:30              סעודת חג ועצרת בהשתתפות רה”י,

רבנים ואישי ציבור

       5:15                 ותיקין                     

       07:30            תפילת שחרית                     

       13:15             תפילת מנחה

                           סעודת חג

       20:15            תפילת ערבית

כשם שזכינו לאתחלתא דגאולה

כך נזכה לשמוע שופרו של משיח

נגישות