חג שבועות

חג שבועות

שבת פרשת נשא

17:00        מנחה

        סדר לימוד

ליל החג

20:45        תפילת ערבית

           

“ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר”

03:39         עלות השחר   

04:35        ברכות השחר

04:50        פסוקי דזמרה

05:30        הֵנֵץ החמה

03:45         יציאה לכותל

04:50        מנין רה”י בכותל

19:20        מנחה

            שיחת רה”י בספריה

20:30        תפילת ערבית

חג שמח

נגישות