זמני תפילות ראש השנה

זמני תפילות ראש השנה

ראש השנה ה’תשפ”ג

לשנה טובה תכתבו ותחתמו !

ערב ראש השנה:

סליחות מנין רה”י ע”י הכתל המערבי            24:35

סליחות בבית המדרש (עזרת נשים פתוחה)            24:35

      *מדלגים סליחות לא-לד

ותיקין                        4:40

מנין הישיבה                    06:00

מנחה גדולה                    13:00 

סדר לימוד                        17:30   

מנחה מנין ב’                    18:10

יום א’ של ר”ה:

אחות קטנה                        18:50

ערבית                        19:00

ותיקין                        5:25

זמן טלית                        5:33

שחרית                        7:15 (שיר היחוד 7:00)

תקיעת שופר לנשים ברחבת הכניסה לישיבה        17:15   

מנחה (מנין שני) – בחדר הגשה             17:50       

יום ב’ של ר”ה:

ערבית                        19:30

ותיקין                        5:25

זמן טלית                        5:35

שחרית                         7:15 (שיר היחוד 7:00)

תקיעת שופר לנשים ברחבת הכניסה לישיבה        17:15   

מנחה (מנין שני) – בחדר הגשה             17:50       

ערבית במוצאי החג                    19:10

סליחות עשרת ימי תשובה                6:30   

ותיקין צום גדליה                    5:20

ותיקין עשי”ת                        5:30

    שנה טובה וחג מבורך!

נגישות