חג שבועות תשפג

חג שבועות תשפג

לוח זמני תפילות:

ליל החג

ערוב תבשילין

19:10                     מנחה

                        סדר לימוד

20:15                     תפילת ערבית

                               סעודת חג

"ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר"

03:45                     עלות השחר    

04:35                     ברכות השחר

04:50                     פסוקי דזמרה

05:33                     הֵנֵץ החמה

03:50                     יציאה לכותל

04:50                     מנין רה"י בכותל

14:30                     סעודת חג (לנוהגים כדעת השו"ע והגר"א ינתנו לחמניות בשעה 12:30)

19:00                     מנחה וקבלת שבת

                               שיחת רה"י בספריה

20:05                     תפילת ערבית

שיעורים לנשים מטעם הגרעין התורני קרית משה ומדרשת בת ציון:

נגישות