זמני תפילות תשעה באב תשפג

זמני תפילות תשעה באב תשפג

יום ד' ח' באב:

חצות:                                12:45

סעודה (לא מפסקת):               17:15

מנחה בהלכה ברורה:          18:30

שקיעת החמה (תחילת הצום):   19:43  

תפילת ערבית:                   20:15

יום הצום: (אם לא יבא משיח)

ותיקין:                               05:25

שחרית:                             07:30        

חצות:                                12:45

מנחה גדולה:                     13:20

מנחה קטנה:                      19:05

ערבית:                             20:01

 

צאת הכוכבים (צאת הצום וזמן ק"ש): 20:09

נגישות