הפצת תורתו של הרב יהושע רוזן זצ"ל

הפצת תורתו של הרב יהושע רוזן זצ"ל

ידידים יקרים!

כולנו נזכרים בערגה בדמותו של מו"ר הרב יהושע רוזן זצ"ל
בדבקות בתורה, ביראת השמים, בענווה הגדולה, באהבה ובמסירות לכל התלמידים.

לא רבים יודעים שהרב עמל בסוף ימיו ללקט דברי תורה על התורה והמועדים. הרב שיקע בכתב את חכמתו, לבו ומידותיו, המיוחדים לו.

כעת יוצאת לדרך הדפסה של ספריו (1500 עמ') באמצעות מימון המונים. רכשו סט ספרים ועזרו לחתום את דמותו המאירה בחותם הנצח.

היו שותפים!

https://clicknow.space/harav_rozen/

נגישות