זמני תפילה לר"ה תשפ"ד

זמני תפילה לר"ה תשפ"ד

ראש השנה ה'תשפ"ד

לשנה טובה תכתבו ותחתמו !

ערב ראש השנה

סליחות מנין רה"י ע"י הכתל המערבי 24:35

סליחות בבית המדרש (עזרת נשים פתוחה) 24:35

  *מדלגים סליחות לא-לד

ותיקין 4:45

מנין הישיבה 06:00

מנחה גדולה 13:04 

סדר לימוד 17:30

מנחה מנין ב' 18:25

קבלת שבת

יום א' של ר"ה

אחות קטנה 19:05

ערבית

ותיקין 5:15

זמן טלית 5:28

שחרית 7:00 (שיר היחוד)

"עוקד והנעקד" – כחמש דקות לפני סוף ההפסקה.

מנחה (מנין שני) – בחדר הגשה 17:50

יום ב' של ר"ה

ערבית 19:45

ותיקין 5:20

זמן טלית 5:28

שחרית 7:00 (שיר היחוד)

"עוקד והנעקד" – כחמש דקות לפני סוף ההפסקה.

תקיעת שופר לנשים ברחבת הכניסה לישיבה 17:30

מנחה (מנין שני) – בחדר הגשה 18:00

ערבית במוצאי החג 19:25

סליחות עשרת ימי תשובה 6:30

ותיקין צום גדליה 5:15

ותיקין עשי"ת 5:25

    שנה טובה וחג מבורך!

נגישות