זמני תפילה יום הזכרון ויום העצמאות תשפ"ד

זמני תפילה יום הזכרון ויום העצמאות תשפ"ד

                                                           

חגיגת יום העצמאות תשפ"ד

13:00                (יום הזכרון) לימוד משניות לע"נ הנופלים.

19:50              תפילת ערבית.

                     ריקודים בסיום התפילה

21:30              סעודה חגיגית ועצרת.

05:10                    ותיקין                  

07:30              תפילת שחרית.

13:15              תפילת מנחה.

20:15              תפילת ערבית.

כשם שזכינו לאתחלתא דגאולה

כך נזכה לשמוע שופרו של משיח

נגישות