• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

מציון תצא תורה

מציון תצא תורה

ד"    מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה ישיבת "מרכז הרב" לדורותיה     - ד -   "דווקא מבית המדרש העתיק וממתמידיו תצא תורה ואורה לישראל" (אגרות הראי"ה, אגרת תקע)   המגמה הכללית בישיבה – מרן הרצי"ה קוק זצ"ל "בישיבתנו ענייננו המיוחד הוא השאיפה לכל. כמובן אי אפשר להקיף את כל התורה, אבל צריכה להיות שאיפה לכך, וסדרי לימוד על פי מגמה זו. שאיפתנו היא התורה כולה, שרק בכלליותה ושלמותה היא "תמימה משיבת נפש". "מי ימלל גבורות ד" ישמיע כל תהילתו" – "למי נאה למלל גבורות ד"? למי שיכול להשמיע כל תהילתו". על פי מגמה כללית זו יש סדרי לימוד תורה וסדרי...

אורות הזמן

אורות הזמן

אדר ב"מאוצרות האגרות לרגל הוצאת ספר נוסף בסדרת האגרות בהוצאת מכון הרצי"ה אגרות הראי"ה כרך חמישי – שנת תרפ"ב נביא לפניכם פרקים מן ההקדמה וכן מספר אגרות מן הספר בנושא שמירת השבת *   *   *   לתולדות הדפסת אגרות הראי"ה עוד בחיי מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ערך בנו יחידו, רבינו הרב צבי יהודה זצ"ל ספר ובו חלק מאגרותיו. הספר נשא את השם "אגרות ראיה – קבוצת מכתבים (תרס"ח-תר"פ)", ויצא לאור בשנת תרפ"ג בהוצאת "ירושלים". כשמונה שנים אחרי פטירת מרן הרב זצ"ל, בשנת תש"ג, יצא לאור בעריכה חדשה כרך א" של האגרות, ונקרא בשם "אגרות הראיה", ובו אגרות...

מסירת חלקי ארץ ישראל

מסירת חלקי ארץ ישראל

מתוך שו"ת עם בני נוער במחנה קיץ תשמט מסירת חלקי ארץ ישראל ופיקוח נפש* האם רוב גדולי הדור התנגדו לציונות? שאלה: א. ישנם פוסקים שהורו שבנסיבות מסויימות אפשר למסור חלקים מא"י לידי אומות העולם. אנו מבקשים שהרב יתייחס לסוגיה הזאת ולמקורותיה. ב. בעניין מדינת ישראל, נשמעת לעתים קרובות הטענה שמחלישה אנשים בתוכינו, ובעיקר בני נוער, ש"רוב גדולי הדור התנגדו לציונות", או ש"רוב הגדולים היו נגד הקמת המדינה", או כל מיני טענות מהסוג הזה. מה דעת הרב בנידון? תשובה: אלו שתי שאלות, ואתחיל מהסוף. א. הציונות, הקמת המדינה ו"רוב" הרבנים. כבר אמרתי שיש שטיפת מוח אצל אנשים צעירים. מה פתאום רוב...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד