• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

דבר ראש הישיבה שליט”א- על מות שמונת קדושי הישיבה הי”ד

דבר ראש הישיבה שליט”א- על מות שמונת קדושי הישיבה הי”ד

"וכיפר אדמתו עמו"   ברשות מרנן ורבנן, משפחות קדושות , אבות ואימהות, אחים ואחיות וכל אבלי ציון וירושלים.   אין לי פה לדבר ולא מצח להרים ראש. אנו כולנו נמצאים במציאות שכמעט שלא הייתה כמותה , "דמים בדמים נגעו", פסוק זה בספר הושע נאמר על תשפוכת דם הצדיקים שנוגעת עד לדמו של זכריה הנביא, והדם זועק. דמים בדמים של בחורי חמד, קדושים וטהורים ת"ח שבארץ ישראל שנקראו נועם. "וספדה הארץ משפחות משפחות"- כל משפחות בית ישראל אבלות וכואבות.   "רבי עקיבא אשריך, גופך טהור בכל מיני טהרה", מהו המובן של בכל מיני טהרה? אלא  שמקווה מטהר, ותורה מטהרת , וייסורים...

שיחת פרשת השבוע – כי תשא- תשע”ז

שיחת פרשת השבוע – כי תשא- תשע”ז

פורים וקבלת התורה אנו קוראים את פרשת כי תשא מיד אחרי פורים. לכאורה זה ממש תרתי דסתרי, שהרי – "הדור קבלוה בימי אחשוורוש" - מאהבת הנס (כפי שביארנו בפעם הקודמת). אם אחרי קבלת התורה בימי אחשורוש היתה כזאת שמחה, מסתבר שקבלת התורה בסיני הייתה בשמחה, שהרי הקריבו זבחים. אם כן, כיצד ייתכן שאחריה ירדו עד לעשיית העגל? הכוזרי כותב (מאמר ראשון), וכן כותב האבן עזרא (בראשית), שמכיוון שמעלתם של ישראל כ"כ גבוהה, לכן חטא העגל נחשב לגבם לחטא כ"כ גדול. מאדם קטן לא מצפים כ"כ, אבל אצל אדם גדול כל מעידה קטנה נח לכשלון גדול, כיוון שאם הוא בכזאת דרגה,...

חה””כ ד””ר יוסף בורג ז””ל

חה””כ ד””ר יוסף בורג ז””ל

חבר הכנסת ד"ר בורג - יום ירושלים תשמ"א - היכל ישיבת מרכז הרב   מרן הרב צבי יהודה, בהתרגשות עמוקה, אנחנו מודים לאל תפארה, שכבודו איתנו היום. זה הרבה יותר מאשר ברוך רופא חולים, זה הרבה יותר מאשר ברוך מציב גבול אלמנה, זה ברוך ונתברך בשמו, אם יש מקום אשר שם רוצים לחלל פלאות, לפי ארץ ישראל לעם ישראל ע"פ תורת ישראל, זה המקום הזה, אשר אני כתוב בו כפי שהרב יודע מאז 1924 כאשר קיבלתי גלוית עידוד מאביו הקדוש יבדל הוא לחיים טובים וארוכים.   אחת הצרות במדינה שכל ויכוח מבחינה פוליטית יש מישהו שהוא יודע והאויבים בוושינגטון ובפריז...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד