• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

שיחת פרשת השבוע אחרי מות קדושים

שיחת פרשת השבוע אחרי מות קדושים

טובים השנים מהאחד נאמר בפרשת השבוע: "וַיְדַבֵּר ה" אֶל מֹשֶׁה אַחֲרֵי מוֹת שְׁנֵי בְּנֵי אַהֲרֹן בְּקָרְבָתָם לִפְנֵי ה" וַיָּמֻתוּ". בחז"ל מופיעים כמה טעמים למה הם מתו: היו שתויי יין, הורו הלכה בפני משה רבם, ציפו שימותו משה ואהרון כדי שהם ינהיגו את הדור, ולא נשאו נשים וכו". הרב ישראלי אמר, שאין אלה ארבעה עניינים נפרדים, אלא הכל נובע משורש אחד - גאווה. יש מושג שנקרא "שיכור ולא מיין", אלא מגאווה. ממילא הורו הלכה בפני רבם. ולכן גם אמרו: "מתי ימותו שני זקנים אלה בשביל שאני ואתה ננהיג את הדור", כביכול מתוך אידיאל. ולא נשאו נשים, מפני שחשבו שאף אחת לא...

פרשת השבוע

פרשת השבוע

וקמת ועלית "כִּי יִפָּלֵא מִמְּךָ דָבָר לַמִּשְׁפָּט בֵּין דָּם לְדָם בֵּין דִּין לְדִין וּבֵין נֶגַע לָנֶגַע דִּבְרֵי רִיבֹת בִּשְׁעָרֶיךָ וְקַמְתָּ וְעָלִיתָ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ד" אֱ-לֹהֶיךָ בּוֹ". הפסוק מלמד אותנו שכאשר ישנו ספק בהלכה עלינו לפנות לסנהדרין. מה החידוש בזה, הרי אנחנו כבר למדנו זאת בספר שמות: "אֶת הַדָּבָר הַקָּשֶׁה יְבִיאוּן אֶל מֹשֶׁה" (שמות יח כו), וכפי שאומרת הגמרא בסנהדרין (לב ע"ב): "צדק צדק תרדף- הלך אחר בית דין יפה, אחר רבי אליעזר ללוד, אחר רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל" – לך לבית הדין  הכי טוב שאפשר, אל תסתפק במועט. אז מה החידוש בפסוק שבפרשתנו?   המפרשים מראים...

ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה

ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה

שיחה משנת תשיאושאבתם מים בששון ממעיני הישועה תשי"א   רישומי שמחת בית השואבה, בצורה שעליה אמרו חז"ל (סוכה פ"ה מ"א), שמי שלא ראה אותה לא ראה שמחה מימיו, נמסרו לנו בפרטי עניניהם מזמן בית שני. הצהלה שהיתה מסביב לשאיבה, שהנה בעצם אחת מעשרות דרכי העבודה שבבית המקדש, ודאי שחלק חשוב מגורמיה היה המחלוקת שמסביב לה בין הפרושים והצדוקים. אולם מנהגי הערב הכרוכים בשאיבה מגלים לנו תוכן רוחני רב משמעות בענין זה ששאיבת המים שמשה לו ביטוי. לא בזמן אחר ולא במקום אחר אנו מוצאים את אותה הסתייגות ממעשי אבות ראשונים ששגו בחטאם: "אבותינו שהיו במקום הזה אחוריהם אל היכל ה"...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד