• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

שיחה לפרשת אמור

שיחה לפרשת אמור

ב"ה שיחה לפרשת אמור   פרשתנו, פרשת אמור, מוקדשת ברובה לדינים המיוחדים של שבט הכהונה בישראל: "אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם". ותכנם הכללי של דינים אלה מבואר בכתוב: "קדוש יהיה לך כי קדוש אני ה' מקדשכם". אם לפני כן הדריכה תורה את העם כולו לטהרה ולקדושה: "דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם", הרי בכהנים ריבה הכתוב מצוות יתירות והדרכה מיוחדת לתוספת טהרה ותוספת קדושה: "קדושים יהיו לאלקיהם ולא יחללו שם אלקיהם כי את אשי ה' לחם אלקיהם הם מקריבים והיו קדש". כל מהות היהדות היא הבדלה והתקדשות, כלשון הכתוב בסיכום הפרשה...

יחס דוד לאבשלום

יחס דוד לאבשלום

      אחת הפרשות שתמיד הטרידו אותי הייתה פרשת יחס דוד לאבשלום. תמיד הפריע לי העובדה שלמרות כל מעשי אבשלום, דוד, לא רק שאוהב אותו כל כך אלא שהוא מניח לעובדה זאת לגרום לו לצוות את שרי הצבא לא להרוג את אבשלום, כאשר אבשלום, בנו המורד בו, בא להלחם נגדו. ולאחר מכן כאשר יואב הורג בכל זאת את אבשלום, הצער של דוד כל כך גדול. הרי אבשלום מרד בו ורצה להרוג אותו. מדוע הצער הכל כך גדול? התשובה הפשוטה ביותר היא להגיד שדוד אוהב את אבשלום כמו שרק אב יכול לאהוב את בנו, ולמרות כל מעשי אבשלום דוד עדיין...

יום השנה הראשון לפטירת מרן הרב זצ”ל

יום השנה הראשון לפטירת מרן הרב זצ”ל

מתוך הספר ´דבר לדור´ - אסופת דרשות,רשימות ומאמרים מאת הרב שאול ישראלי זצ"ל, הוצאת ארז, תשס"ה.       דַּבָּר לְדוֹר*   אחת לתקופת דורות, עם בא מועד גילוי אפקים חדשים ופתיחת עולמות נסתרים, מעניקה לנו ההשגחה העליונה נשמה אצילית מבית גנזיה, אשר בה ועל ידה באים הדברים לידי גילוי ומוצאים את תקונם הראוי. וכשנשמה זו מסתלקת נמצא העולם שמם, כבית מקדש שנגנז ארונו ונסתלקה ממנו שכינה. שנה עברה מאז נעלתה מאתנו האישיות המופלאה מרן הרב זצ"ל, ועדיין העולם שמם עלינו. ישמשו נא אפוא דברי הזכרון עליו, נסיון לשמירת קוי דמותו הרוחנית אשר בדרכה נלך ובאורה נראה אור.   *...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד

נגישות