• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

“לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת” – לפרשת ויקהל

“לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת” – לפרשת ויקהל

  שיחה לפרשת ויקהל   "ויקהל משה... זה הדבר... לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת". מצות השבת שנצטוה עליה מרע"ה ושנאה כאן בהקהל באה בקשר וכהקדמה וכתנאי קודם למעשה לבנית ביהמ"ק. קביעת הגבולות בין מטרה אחת נעלה לחברתה, היא אחד הדברים הקשים שהאדם עלול לטעות בהם. לא גדול הוא...

יונים שמלכלכות

יונים שמלכלכות

בס"ד /הרב בנימין פלהיימר שאלה: ראובן משכיר דירה לשמעון. מעל שמעון גר דייר נוסף שעל מעקה המרפסת שלו יושבת יונים שמטנפות את דירתו של שמעון, לאחר זמן מרובה הלכלוך גרם לפשפשים, וכעת יש צורך בהדברה בדירה. השוכר טוען שבעל הבית צריך לטפל בזה. מי צודק? תשובה: ראשית, עלינו לברר, האם...

תשלום על מאכל לא כשר

תשלום על מאכל לא כשר

בס"ד שאלה: ראובן נכנס לגלידריה וקנה גלידה משובחת, כאשר פנה לצאת שאל אותו המוכר האם נהנת מהגלידה? אמר לו כן, יש לגלידה הזו טעם גן עדן! אמר לו המוכר היום הבאנו גלידה מיוחדת מחו"ל שאין בכל הארץ, וזה משהו מיוחד, שאל אותו ראובן האם יש כשרות לגלידה הזו, אמר לו...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד

נגישות