• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

הצפיה לישועה – שנה לגירוש

הצפיה לישועה – שנה לגירוש

הציפיה לישועה מרן הרב אברהם שפירא   "אמר רבי יוחנן, מאי דכתיב: "אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה"? אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים". סוגיא, זו צריכה לימוד, היא איננה סתם אגדתא, וע"כ בשאר האגדתות לא הקדימו לומר מאי דכתיב, וכאן הברייתא פותחת ב"אמר ר" יוחנן מאי דכתיב". זו סוגיא, וסוגיא שרבנן התבוננו בה, ויש ללמדה בעומק. כינוס זה בא בעיקרו בעקבות גירושם של אחינו מגוש קטיף לפני כשנה, ועוד לא תמה השנה, ואנו מחוייבים לחיזוקים נוספים בעקבות המצב. חשבון הנפש הפרטי של כל אחד, וחשבון הנפש של העם כולו. האם חולשה ביחס לארץ ישראל לא הביאה את המצב...

אִנה לידו ושמתי לךָ

אִנה לידו ושמתי לךָ

אִנה לידו ושמתי לךָ הרב יאיר רמר   כעמוד שדרה המעמיד את כל הגויה עומדים סדרי הזמנים הקדושים בתוך מערכת הזמן ומייצבים ומישרים את מערכת החיים בה אנו חיים, מרכזים הם את כל ענפי החיים אל מול ד" וממלאים אותם בערכם האלוקי.   מתחילים עכשיו אנו את סדר העבודה המיוחד של  הימים הנוראים, עד שנגיע אל העמידה, "לפני ד" תטהרו", סדר של תשובה והשבת כל מרחקי החיים והסתעפותם אל שורשם. שלש פעמים בשנה ישראל נקראים להשיב את העבודה לדביר ביתך, שלש פעמים עולים אל הר בית ד" ובידם עולות ושלמים, וכל עבודתם שבה ונקבעת במקורה. אחת בשנה נכנסים אל הקודש...

האדם מוצא משמעות [הרהורים בעקבות חג הסוכות ]

האדם מוצא משמעות [הרהורים בעקבות חג הסוכות ]

האדם מוצא משמעות ר" מרדכי קטן       התורה פותחת ב"בראשית". שואלים הפרשנים: בראשית של מה? הרי "בראשית" היא מילת סמיכות? התרגום הירושלמי מתרגם: "בראשית – בחוכמא". בחכמה ברא אלוקים. זו הפתיחה של התורה, ופה טמון שורשה. התורה אומרת לאדם: "הדרישה שאתה חש בפנימיותך לחיי משמעות, ערכים וחופש, איננה חזיון שווא. אתה חפץ במשמעות – כי באמת ישנה משמעות. אתה מאמין בערכים – כי אכן יש למציאות ערך, ואין המשמעות והערכיות שבך אלא נטף מהמשמעות והערכיות של הכל". השמים והארץ עם כל ההרמוניה הנפלאה שבהם, ההסטוריה האנושית על כל סיבוכיה, חיי הלאומים וחיי כל יחיד ויחיד – כל אלה...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד