דין "מחוסר אמנה" כאשר הקונה מצא מחיר יותר זול

נגישות