פרשת וארא

פרשת וארא

פרשת וארא
פרשת השבוע, פרשת וארא, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא

“מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה”. מה לא אמרו על פרשת וארא שאפשר למצות שם איזה משהו שעד היום לא אמרו אותו? “מקוצר רוח” את הפסוק “מקוצר רוח ומעבודה קשה” – מסבירים רוב הפרשנים שהכוונה היא שלבנ”י היה קוצר רוח. דהיינו, הם היו תחת עבודה קשה ולכן הם לא היו יכולים לשמוע. הרלב”ג על התורה […]

שיחת פרשת השבוע- פרשת וארא תשע”ז

שיחת פרשת השבוע- פרשת וארא תשע”ז
פרשת השבוע, פרשת וארא, שיעורים

“כל אחד יש בו בחינה מעולה” “וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה”. וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה” לא נודעתי להם”. ובסוף העניין נאמר: “ונתתי אותה לכם מורשה אני ה””. נשאלת השאלה: מה פשר הפירוט הנרחב הזה? מדוע אי אפשר פשוט לכתוב “וארא אל האבות”, או ניסוח דומה? […]

Skip to content