פרשת ויחי

פרשת ויחי

פרשת ויחי
פרשת השבוע, פרשת ויחי, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א

“ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה”. מעניין שדווקא הפרשה בה מסופר על מותו של יעקב אבינו פותחת במילים “ויחי יעקב”. גם פרשת חיי שרה המספרת על מיתת שרה אימנו פותחת במילים “ויהיו חיי שרה”, ומיד אחר כך כתוב “ותמת שרה”. צריך להבין את הרעיון […]

שיחה לפרשת ויחי

שיחה לפרשת ויחי
פרשת השבוע, פרשת ויחי, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, רבנים, שיעורים

  שיחה לפרשת ויחי – מרן הרב שאול ישראלי זצ”ל   בפרשתנו, עם סיום החלק הראשון של תורת האלקים, מסתיימת גם דרך החיים של שלשת האבות. התחיל הספור בפרשת לך לך, בסדר היציאה מארצות רחוקות, מארץ מולדת לארץ חדשה, שהיתה צריכה להיהפך לארץ מולדת חדשה של אומה חדשה ומסתיים בגלות מהארץ הזאת שוב לארץ נכר, […]

שיחת פרשת השבוע ויחי

שיחת פרשת השבוע ויחי
פרשת השבוע, פרשת ויחי, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

  “וַיְחִי יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם שְׁבַע עֶשְׂרֵה שָׁנָה”. אומר רש”י (מז, כח ד”ה ויחי): “למה פרשה זו סתומה?” דהיינו, מדוע אין שום הפסק בין זה שישראל ישבו בארץ גושן לבין “וַיְחִי יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם”? “לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם. דבר אחר: שבקש לגלות את הקץ לבניו […]

פרשת ויחי

פרשת ויחי
פרשת השבוע, פרשת ויחי, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

“למה פרשה זו סתומה?” “ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף…” הוא השביע אותו “אל תקברני במצרים…”, “ויאמר אנוכי אעשה כדברך”, “וישתחו ישראל על ראש המיטה”. אומר רש”י “פרשה זו סתומה, לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם […]

נגישות