פרשת ויקרא

שיחת פרשת השבוע- ויקרא- תשעז

שיחת פרשת השבוע- ויקרא- תשעז
פרשת השבוע, פרשת ויקרא, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

“וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר ד” אֵלָיו מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר”. אומר רש”י (ד”ה ויקרא אל משה): “לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה, לשון חבה, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר (ישעיה ו, ג) “וקרא זה אל זה”, אבל לנביאי אומות העולם נגלה עליהן בלשון עראי וטומאה, שנאמר (במדבר כג, ד) “ויקר אלהים אל בלעם””. […]

שיחת פרשת ויקרא

שיחת פרשת ויקרא
פרשת השבוע, פרשת ויקרא, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

  “נחת רוח לפני” “ויקרא אל משה, וידבר ד” אליו, מאהל מועד לאמר” ובהמשך, כשהתורה מתחילה בקרבנות, היא אומרת לגבי עולה, “עולה אשה ריח ניחוח לד””(ויקרא א”), אומר שם רש”י: “ריח ניחוח: נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני”. מה רש”י בא לומר כאן? רש”י בא לומר לנו מה זה נחת רוח לקב”ה? מה שייך ריח […]

פרשת השבוע ויקרא

פרשת השבוע ויקרא
פרשת השבוע, פרשת ויקרא, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

  “ויקרא אל משה” “ויקרא אל משה, וידבר ה” אליו מאהל מועד לאמור”. אומר רש”י, “ויקרא אל משה- לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים- קדמה קריאה, לשון חבה, לשון שמלאכי השרת משתמשין בו, שנאמר: “וקרא זה אל זה”, אבל לנביאי האומות עכו”ם נגלה אליהן בלשון עראי וטומאה, שנאמר “ויקר אלקים אל בלעם””. רש”י מוכיח ש”קריאה” […]

נגישות