פרשת וישב

שיחה לפרשת וישב

שיחה לפרשת וישב
פרשת וישב, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א

“אלה תולדות יעקב יוסף” “וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, יוסף בן שבע עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו”. רש”י מפרש: ‘אלה […]

שיחה לפרשת וישב (תש”ח)

שיחה לפרשת וישב (תש”ח)
פרשת וישב, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל

    לפרשת וישב   “‘וישב יעקב’. אחר שכתב לך ישובי עשו ותולדותיו בדרך קצרה… פירש לך ישובי יעקב ותולדותיו בדרך ארוכה…” (רש”י). אולם ההפרש איננו רק בסיפור התולדות בדרך קצרה וארוכה, ההפרש הוא בתולדות עצמם, בדרך ההתפתחות הענינית. “ועשו הלך שעירה”. בזה לא רק נסתיימה הפגישה שבין יעקב לעשו, בזה התחיל כבר עשו את […]

שיחה לפרשת וישב

שיחה לפרשת וישב
פרשת וישב, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, שיעורים

    לפרשת וישב   “‘וישב יעקב’. אחר שכתב לך ישובי עשו ותולדותיו בדרך קצרה… פירש לך ישובי יעקב ותולדותיו בדרך ארוכה…” (רש”י). אולם ההפרש איננו רק בסיפור התולדות בדרך קצרה וארוכה, ההפרש הוא בתולדות עצמם, בדרך ההתפתחות הענינית. “ועשו הלך שעירה”. בזה לא רק נסתיימה הפגישה שבין יעקב לעשו, בזה התחיל כבר עשו את […]

שיחה לפרשת וישב – שבת חנוכה

שיחה לפרשת וישב – שבת חנוכה
חגים: חנוכה, פרשת וישב, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, שיעורים

שיחה לפרשת וישב – שבת חנוכה יש בתשובות מהרש”ם, [שהיתה לו שליטה עצומה בכל מכמני התורה, ומסופר שפעם שאלו אותו איך הגיע לזה, אז הוא אמר לפני שבועיים סיימתי בפעם הארבע מאות את הטור, מי שעובר ארבע מאות פעם על הטור מובן איך יש לו שליטה כזו]. יש תשובה בחלק ז מתשובות מהרש”ם,  כתוב שאין […]

שיחת פרשת השבוע וישב

שיחת פרשת השבוע וישב
פרשת השבוע, פרשת וישב, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

“וַיֵּשֶׁב יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו, בְּאֶרֶץ כְּנָעַן”. אומר רש”י (ד”ה אלה תולדות): “ביקש יעקב לישב בשלוה – קפץ עליו רוגזו של יוסף”. שואלים המפרשים, מה רע שלצדיקים יהיה גם עולם הזה וגם עולם הבא? וכי מה חטאו של יעקב אבינו? הרי הוא רצה לעבוד את ה”! תארו לכם אדם שעבר צרות אצל לבן, אצל עשו, […]

שיחת פרשת וישב

שיחת פרשת וישב
פרשת השבוע, פרשת וישב, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

שטנו של עשו כתוב בפרשת השבוע: “וַיֵּשֶׁב יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו בְּאֶרֶץ כְּנָעַן”. מסביר רש”י: “אחר שכתב לך ישובי עשו ותולדותיו בדרך קצרה… פירש לך ישובי יעקב ותולדותיו בדרך ארוכה כל גלגולי סבתם, לפי שהם חשובים לפני המקום להאריך בהם… משל למרגלית שנפלה בין החול, אדם ממשמש בחול וכוברו בכברה עד שמוצא את המרגלית, ומשמצאה […]

נגישות