פרשת מקץ

שיחה לפרשת מקץ – חנוכה

שיחה לפרשת מקץ – חנוכה
חגים, חגים: חנוכה, פרשת השבוע, פרשת מקץ, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, רבנים, שיעורים

 פרשת השבוע עם פרשת הימים במסגרתם השנתית הם במדה מסוימת מתוכן מנוגד – פרשת השבוע מספרת על טיפוח יחסים שבין המשפחה, אשר ממנה הולך ונרקם העם העברי עם העם השליט בארץ – פרשת עליתו של יוסף לגדולה, אגב שיתוף פעולה בפתרון הבעיות הממלכתיות המצריות מצד אחד, וימי החנוכה תכנם מנוגד, מספרים על הדרך והאופן בו […]

שיחה לפרשת השבוע -פרשת מקץ- חנוכה

שיחה לפרשת השבוע -פרשת מקץ- חנוכה
חגים, חגים: חנוכה, פרשת השבוע, פרשת מקץ, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

שיחת מו”ר ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט”א פרשת מקץ שבת חנוכה “ויהי מקץ שנתיים ימים” אומרים חז”ל על זה נאמר “קץ שם לחושך” הקב”ה מראש הקציב שנתיים ימים ליוסף, ובתום השנתיים “ופרעה חולם” – אין הכוונה שבגלל שהוא חלם לכן יוסף יצא מבית האסורים אלא בדיוק להיפך, בגלל שהגיע הזמן שיוסף יצא מבית האסורים […]

שיחת פרשת השבוע מקץ

שיחת פרשת השבוע מקץ
פרשת השבוע, פרשת מקץ, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

 “ראייה רוחנית” “ויהי מקץ שנתיים ימים” אומרים חז”ל על זה נאמר “קץ שם לחושך” הקב”ה מראש הקציב שנתיים ימים ליוסף, ובתום השנתיים “ופרעה חולם” – אין הכוונה שבגלל שהוא חלם לכן יוסף יצא מבית האסורים בדיוק להיפך, בגלל שהגיע הזמן שיוסף יצא מבית האסורים “קץ שם לחושך” לכן הקב”ה סיבב את חלום פרעה ואת כל […]

נגישות