פרשת משפטים

פרשת משפטים

פרשת משפטים
פרשת השבוע, פרשת משפטים, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא

“ואלה המשפטים” “ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם”. משה רבינו מצווה לשים לפני בני ישראל את ה’משפטים’. מהם ה’משפטים’? [פגשתי פעם עולה חדש. שאלתי אותו, כמה זמן אתה בארץ? אמר לי,  כמה חודשים. ומה אתה עושה היום, שאלתי אותו. אמר לי, היום אני לומד משפטים. אמרתי לו, תשמע, איזה גאון אתה! רק כמה חודשים בארץ וכבר […]