פרשת שמות

פרשת שמות

פרשת שמות
פרשת השבוע, פרשת שמות, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא

פרשת שמות [מסופר בתחילת רוח חיים על פרקי אבות של הרב חיים מוולוז’ין שבאה אישה אחת לט”ז ואמרה לו שהבת שלה חולה, והיא מבקשת מהרב שיתפלל עליה. אמר לה הט”ז עכשיו אני נכנס לשיעור, אז השיעור שאני אתן עכשיו יהיה לרפואת הבת שלך. והרב חיים מוולוז’ין מביא את הסיפור הזה וכותב שמכאן לומדים שגם אדם […]

Skip to content