שיעורים

נגן שאיחר לחתונה בעקבות פקק תנועה האם זכאי לקבל שכר עבור השעות שאיחר?

נגן שאיחר לחתונה בעקבות פקק תנועה האם זכאי לקבל שכר עבור השעות שאיחר?
הלכה, הלכה:חושן משפט, הרב אברהם משניות, רבנים, שיעורים

בס”ד שאלה: ראובן הוזמן לנגן בחתונה. הוא יצא בשעה סבירה אך נתקע בפקק בעקבות הפגנה שבה נחסם הכביש, והגיע באמצע החתונה באיחור של שעתיים. בינתיים אחד המוזמנים שיודע לנגן מילא את מקומו בהתנדבות, וראובן ניגן רק בחצי האחרון של החתונה. בעל השמחה אמר שהוא מוכן לשלם לראובן רק מחצית השכר שקבעו מראש, אולם ראובן תובע […]

שני בני אהרון – פרשת שמיני

שני בני אהרון – פרשת שמיני
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת שמיני, רבנים, שיעורים

שני בני אהרון ביום ראש חודש ניסן זכה אהרון הכהן להתעטר בעשר עטרות[1] מיוחדות שלא היו מאז ברא הקב”ה את עולמו. שמחת חנוכת המשכן הייתה מיוחדת בכך שראו כולם שאכן הקב”ה התרצה לישראל ומחל להם על אותו עוון של חטא העגל, שכן השרה את שכינתו ביניהם. יחד עם השמחה הגדולה, המשכן התקדש במות שני בני […]

ותצא אש – פרשת שמיני

ותצא אש – פרשת שמיני
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת שמיני, רבנים, שיעורים

ותצא אש לאחר חנוכת המשכן שנעשתה ביום א’ בניסן שהוא היום השמיני לימי המילואים, הופעת השכינה התעכבה מלהגלות. משה רבינו מודיע לעם ישראל שהשכינה תרד רק כאשר ישמש אהרון בכהונה- זה הדבר אשר ציווה ה’ תעשו וירא עליכם כבוד ה’. כאשר ניגש אהרון ומתחיל את עבודותיו טרם יורדת השכינה ונותרה רק עבודת הקטורת שעל מזבח […]

מעלת גרה – פרשת שמיני

מעלת גרה – פרשת שמיני
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת שמיני, רבנים, שיעורים

מעלת גרה בפרשתנו מופיעים, המאכלות המותרים והאסורים. כאשר המכנה המשותף, לכל המאכלים מן החי המותרים – שהם מהנרדפים[1]. ואף לקורבנות המזבח, לא הוכשרו אלא אלו. סימני הטהרה של החיה והבהמה, נמצאים בשני מקומות שונים בגופם. הסימן החיצוני, נמצא בפרסות רגליהם. ורק אלו המפריסות פרסה – כשרים לאכילה. והסימן הפנימי, הינו העלאת הגרה שבמעיהם[2]. הבהמה הנרדפת, […]

שיחה ליום העצמאות ‘על נסיך שבכל יום עמנו’

שיחה ליום העצמאות ‘על נסיך שבכל יום עמנו’
חגים, יום העצמאות, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, רבנים, שיעורים

(מתוך תמליל, ישיבת מרכז הרב, תשנ”א) יסוד התורה להנציח את הגילויים האלוקיים שעל כלל ישראל, לראות אותם כמשהו לא חד פעמי, לא מקרי, אלא שהחסד הזה ממשיך ומתמיד מאז התגלה עד אין סוף. “למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך” (דברים ט”ז, ג). עוד אומרים חז”ל (פסחים קט”ז, ב), שחייב אדם לראות […]

שיחה ליום העצמאות ‘ונשמחה בו – בישועתו’

שיחה ליום העצמאות ‘ונשמחה בו – בישועתו’
חגים, יום העצמאות, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, רבנים, שיעורים

שיחה ליום העצמאות (תמליל, ישיבת מרכז הרב, תשד”מ) אמרנו, התפללנו והכרזנו: “זה היום עשה ה’ נגילה ונשמחה בו” (תהלים קי”ח, כד). חז”ל (שהש”ר א’, ג) שואלים את פירושו של הפסוק: “אין אנו יודעים במי הכתוב מדבר…”. “בו” – מי זה ה”בו”? האם הכונה לַיום, או האם הכונה לקב”ה. “זה היום עשה ה’ נגילה ונשמחה בו” […]

נגישות