אורח חיים

זמן סעודת פורים – פורים משולש-סימן תרפ"ח

זמן סעודת פורים – פורים משולש-סימן תרפ"ח
סעודת פורים שחל בשבת –תשובות האחרונים          א.          בית יוסף אורח חיים סימן תרפח וכתב הר"ן בפרק קמא דמגילה (ג....

זמן משלוח מנות – פורים משולש – סימן תרצ"ה

זמן משלוח מנות – פורים משולש – סימן תרצ"ה
זמן משלוח מנות          א.         תרומת הדשן סימן קיא בני אדם השולחים לחביריהם בפורים חלוקים וסדינים וכה"ג, יוצאים ידי משלוח...
נגישות