סימן תרצ"ה

זמן משלוח מנות – פורים משולש – סימן תרצ"ה

זמן משלוח מנות – פורים משולש – סימן תרצ"ה
זמן משלוח מנות          א.         תרומת הדשן סימן קיא בני אדם השולחים לחביריהם בפורים חלוקים וסדינים וכה"ג, יוצאים ידי משלוח...
נגישות