חושן משפט

שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א’ משנה ב’ (המשך) – תשפ”א (ו)

שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א’ משנה ב’ (המשך) – תשפ”א (ו)
https://www.youtube.com/watch?v=xYI663fK280 הרב יהושע מגנס, שיעור לשמיטה - מסכת שביעית פרק א' משנה ב' (המשך), ישיבת מרכז הרב, תשפ''א

שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א’ משנה ב’ – תשפ”א (ה)

שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א’ משנה ב’ – תשפ”א (ה)
https://www.youtube.com/watch?v=kxRAr9nUJh0 הרב יהושע מגנס, שיעור לשמיטה - מסכת שביעית פרק א' משנה ב', ישיבת מרכז הרב, תשפ''א

שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א’ משנה א’ (המשך) – תשפ”א (ד)

שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א’ משנה א’ (המשך) – תשפ”א (ד)
https://www.youtube.com/watch?v=Mqoq1ELtvVY הרב יהושע מגנס, שיעור לשמיטה - מסכת שביעית פרק א' משנה א' (המשך), ישיבת מרכז הרב, תשפ''א

שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א’ משנה א’ (המשך) – תשפ”א (ב)

שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א’ משנה א’ (המשך) – תשפ”א (ב)
https://www.youtube.com/watch?v=2xgeQbgQLmY הרב יהושע מגנס, שיעור לשמיטה - מסכת שביעית פרק א' משנה א' (המשך), ישיבת מרכז הרב, תשפ''א

שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א’ משנה א’ – תשפ”א (א)

שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א’ משנה א’ – תשפ”א (א)
https://www.youtube.com/watch?v=kJkwC-n2Phk הרב יהושע מגנס, שיעור לשמיטה - מסכת שביעית פרק א' משנה א', ישיבת מרכז הרב, תשפ''א

נגן שאיחר לחתונה בעקבות פקק תנועה האם זכאי לקבל שכר עבור השעות שאיחר?

נגן שאיחר לחתונה בעקבות פקק תנועה האם זכאי לקבל שכר עבור השעות שאיחר?
בס"ד שאלה: ראובן הוזמן לנגן בחתונה. הוא יצא בשעה סבירה אך נתקע בפקק בעקבות הפגנה שבה נחסם הכביש, והגיע באמצע...
נגישות