חושן משפט

שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א' משנה ב' (המשך) – תשפ"א (ו)

שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א' משנה ב' (המשך) – תשפ"א (ו)
https://www.youtube.com/watch?v=xYI663fK280 הרב יהושע מגנס, שיעור לשמיטה - מסכת שביעית פרק א' משנה ב' (המשך), ישיבת מרכז הרב, תשפ''א

שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א' משנה ב' – תשפ"א (ה)

שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א' משנה ב' – תשפ"א (ה)
https://www.youtube.com/watch?v=kxRAr9nUJh0 הרב יהושע מגנס, שיעור לשמיטה - מסכת שביעית פרק א' משנה ב', ישיבת מרכז הרב, תשפ''א

שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א' משנה א' (המשך) – תשפ"א (ד)

שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א' משנה א' (המשך) – תשפ"א (ד)
https://www.youtube.com/watch?v=Mqoq1ELtvVY הרב יהושע מגנס, שיעור לשמיטה - מסכת שביעית פרק א' משנה א' (המשך), ישיבת מרכז הרב, תשפ''א

שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א' משנה א' (המשך) – תשפ"א (ב)

שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א' משנה א' (המשך) – תשפ"א (ב)
https://www.youtube.com/watch?v=2xgeQbgQLmY הרב יהושע מגנס, שיעור לשמיטה - מסכת שביעית פרק א' משנה א' (המשך), ישיבת מרכז הרב, תשפ''א

שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א' משנה א' – תשפ"א (א)

שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א' משנה א' – תשפ"א (א)
https://www.youtube.com/watch?v=kJkwC-n2Phk הרב יהושע מגנס, שיעור לשמיטה - מסכת שביעית פרק א' משנה א', ישיבת מרכז הרב, תשפ''א
נגישות