חגים

שיעורי הרב יהושע מגנס באורות התשובה לקראת הימים הנוראים

שיעורי הרב יהושע מגנס באורות התשובה לקראת הימים הנוראים
שיעור ראשון | שיחה לאלול והקדמה לפרק ח | אורות התשובה | ז אלול התשפ"ג https://www.youtube.com/watch?v=WaT_d5x6wQI שיעור שני | כאב...

מה לאיוב ולפורים

מה לאיוב ולפורים
בס"ד פורים תשפ"ב                                                                                                                                פירורים (פורים מלשון פירורים – מהר"ל אור חדש עמ' ריד) משולחן (נגד צוררי) גבוה מה לאיוב...
נגישות