חגים: חנוכה

אור חנוכה

אור חנוכה
אמונה, חגים, חגים: חנוכה, ראש הישיבה הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל, רבנים, שיעורים

בעריכת ר’ אמציה ברקוביץ’ בס”ד א. מטרת הניסים ימי החנוכה נקבעו בהלל והודאה על הניסים הגלויים שעשה לנו ד’ בהדלקת המנורה, והניסים הנסתרים שעשה לנו ד’ במלחמת החשמונאים. הרב חרל”פ מגדיר מהי מהות הניסים, כך נוכל להבין על מה עלינו להודות ומהי עבודתנו בימים אלו: לפי המובן הרגיל בענין הנס, אף שמרשים איזה התפעלות בנפש, […]

להודות ולהלל

להודות ולהלל
אמונה, הרב יהושע מגנס שליט"א, חגים, חגים: חנוכה, רבנים, שיעורים

‘לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות ולהלל לשמך הגדול על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועתך’מה ההבדל בין להודות ולהלל? לפני שיוסבר הדבר יש להקדים שאלה נוספת מהי המשמעות של אמירת ההלל?נקודה נוספת הדורשת הסבר בענינו של ההלל היא ביאור […]

מלחמת קשת בקשת

מלחמת קשת בקשת
אמונה, הרב אבינועם זומר, חגים, חגים: חנוכה, רבנים, שיעורים

בס”ד יון ואדום מזלו של חודש כסלו הוא הקשת. ננסה להתמקד בעניינו של הקשת ולנסות להבין ע”פ זה את המאבק בין היוונים לעם ישראל. חודש כסלו מתחיל בד”כ בפרשת תולדות ובה מתבררת ההבחנה בין יעקב לעשיו, ננסה דרך הפרשה לעמוד על שרשי המאבק. יש קשר בין גלות יון לגלות אדום. המהר”ל (נר מצוה)  מאריך לבאר […]

אוזר ישראל בגבורה – לחנוכה

אוזר ישראל בגבורה – לחנוכה
בוגרים: הרב שילה גוטמן, חגים, חגים: חנוכה, שיעורים

  אוזר ישראל בגבורה   “על הנסים ועל הפרקן ועל הגבורות” – על אלו גבורות אנו מודים לד’, מילא נס, פורקן או מלחמות, אבל, גבורות זה דבר שתלוי בנו כיצד נתגבר וכיצד נפעל? כשמדברים על מושג הגבורה מיד מצטייר לנו בראשנו איזה דמות של משהו כביר וחזק עם הרבה הופעה חיצונית, אבל, בן זומא מלמד […]

משעת השמד- למלחמת גבורה

משעת השמד- למלחמת גבורה
הרב חיים שטיינר שליט"א, חגים, חגים: חנוכה, שיעורים

    חנוכה- משעת השמד למלחמת גבורה   בספר החשמונאים ב” (לד-מב) מסופר על קבוצת אנשים שהסתתרו במערה בשבת. האויבים התנפלו על היושבים במערה, והיתה להם אפשרות לגלול אבן לפי המערה ולהנצל.    אבל מכיון שבשעת השמד אין לעבור שום עבירה, ואפילו לא לשנות שרוך הנעל לפי דרישת הגויים , החליטו היושבים במערה למות על קידוש […]

שיחה לחנוכה

שיחה לחנוכה
חגים, חגים: חנוכה, ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

נר חמישי של חנוכה תשנ”ה   שיחה לחנוכה – מרן הרב אברהם שפירא א חנוכה היא המשך של שמחת תורה. מסוכות עד חנוכה יש שבעים יום. ומסתמא זה כנגד השבעים פרים. וחנוכה היא שמונה ימים, שהם כנגד תורה. בשמחת תורה יש איחוד של הקב”ה עם כנסת ישראל, שעושים סעודה קטנה, ומקריבים רק פר אחד. ויש איחוד […]

שיחה לפרשת השבוע -פרשת מקץ- חנוכה

שיחה לפרשת השבוע -פרשת מקץ- חנוכה
חגים, חגים: חנוכה, פרשת השבוע, פרשת מקץ, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

שיחת מו”ר ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט”א פרשת מקץ שבת חנוכה “ויהי מקץ שנתיים ימים” אומרים חז”ל על זה נאמר “קץ שם לחושך” הקב”ה מראש הקציב שנתיים ימים ליוסף, ובתום השנתיים “ופרעה חולם” – אין הכוונה שבגלל שהוא חלם לכן יוסף יצא מבית האסורים אלא בדיוק להיפך, בגלל שהגיע הזמן שיוסף יצא מבית האסורים […]

לימי החנוכה

לימי החנוכה
חגים, חגים: חנוכה, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, רבנים, שיעורים

    “תן חלק לשבעה וגם לשמונה…”(תשמ”ג)     “תן חלק לשבעה וגם לשמונה” (קהלת י”א ב’). חז”ל (עירובין מ’ ב’) דרשו זאת בכמה פנים, והראשון – “‘שבעה’ – אלו ימי שבת, ‘וגם לשמונה’ – מילה”. מה הקשר שבין שני אלה? כן נדרש: “שבעה ימי סוכות – שמיני עצרת” (שם).   במדרש תנחומא (תזריע ה’) […]

מעוז צור ישועתי

מעוז צור ישועתי
הרב יהושע מגנס שליט"א, חגים, חגים: חנוכה, שיעורים

על עניינו של נס החנוכה ניתן להסתכל בשני אופנים: ניתן להתמקד ולהתבונן במה שאירע לאבותינו בתקופת החשמונאים ולברר מה בדיוק התרחש בנס, אך ניתן להסתכל על נס חנוכה גם כחלק ממסגרת רחבה יותר, של ארבע הגלויות שגלו ישראל והגאולה מהן – שהרי יוון הייתה הגלות השלישית, ונס חנוכה הוא הגאולה ממנה. דרך זו של התבוננות […]

שיחה לפרשת מקץ – חנוכה

שיחה לפרשת מקץ – חנוכה
חגים, חגים: חנוכה, פרשת השבוע, פרשת מקץ, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, רבנים, שיעורים

 פרשת השבוע עם פרשת הימים במסגרתם השנתית הם במדה מסוימת מתוכן מנוגד – פרשת השבוע מספרת על טיפוח יחסים שבין המשפחה, אשר ממנה הולך ונרקם העם העברי עם העם השליט בארץ – פרשת עליתו של יוסף לגדולה, אגב שיתוף פעולה בפתרון הבעיות הממלכתיות המצריות מצד אחד, וימי החנוכה תכנם מנוגד, מספרים על הדרך והאופן בו […]

חנוכה הדלקה בפתח

חנוכה הדלקה בפתח
הרב אבינועם זומר, חגים, חגים: חנוכה, שיעורים

בס”ד הדלקה ומתן צדקה בפתח   אומרת הגמ” (שבת כא:) “נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו”. מקום ההדלקה הוא  בנקודת המעבר בין הפנים לחוץ, בין רה”י לרה”ר. וממשיכה הגמ” “מבחוץ” . האם נלמד מפה שענינו של חנוכה, הוא הפצת האור החוצה, “להאיר את העיר”, או משמעות נוספת, שהרי עניינו של הפתח הוא מקום כניסה, […]

נגישות