חגים: חנוכה

אור חנוכה

אור חנוכה
אמונה, חגים, חגים: חנוכה, ראש הישיבה הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל, רבנים, שיעורים

בעריכת ר’ אמציה ברקוביץ’ בס”ד א. מטרת הניסים ימי החנוכה נקבעו בהלל והודאה על הניסים הגלויים שעשה לנו ד’ בהדלקת המנורה, והניסים הנסתרים שעשה לנו ד’ במלחמת החשמונאים. הרב חרל”פ מגדיר מהי מהות הניסים, כך נוכל להבין על מה עלינו להודות ומהי עבודתנו בימים אלו: לפי המובן הרגיל בענין הנס, אף שמרשים איזה התפעלות בנפש, […]

להודות ולהלל

להודות ולהלל
אמונה, הרב יהושע מגנס שליט"א, חגים, חגים: חנוכה, רבנים, שיעורים

‘לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות ולהלל לשמך הגדול על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועתך’מה ההבדל בין להודות ולהלל? לפני שיוסבר הדבר יש להקדים שאלה נוספת מהי המשמעות של אמירת ההלל?נקודה נוספת הדורשת הסבר בענינו של ההלל היא ביאור […]

מלחמת קשת בקשת

מלחמת קשת בקשת
אמונה, הרב אבינועם זומר, חגים, חגים: חנוכה, רבנים, שיעורים

בס”ד יון ואדום מזלו של חודש כסלו הוא הקשת. ננסה להתמקד בעניינו של הקשת ולנסות להבין ע”פ זה את המאבק בין היוונים לעם ישראל. חודש כסלו מתחיל בד”כ בפרשת תולדות ובה מתבררת ההבחנה בין יעקב לעשיו, ננסה דרך הפרשה לעמוד על שרשי המאבק. יש קשר בין גלות יון לגלות אדום. המהר”ל (נר מצוה)  מאריך לבאר […]

שיחה לפרשת וישב – שבת חנוכה

שיחה לפרשת וישב – שבת חנוכה
חגים: חנוכה, פרשת וישב, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, שיעורים

שיחה לפרשת וישב – שבת חנוכה יש בתשובות מהרש”ם, [שהיתה לו שליטה עצומה בכל מכמני התורה, ומסופר שפעם שאלו אותו איך הגיע לזה, אז הוא אמר לפני שבועיים סיימתי בפעם הארבע מאות את הטור, מי שעובר ארבע מאות פעם על הטור מובן איך יש לו שליטה כזו]. יש תשובה בחלק ז מתשובות מהרש”ם,  כתוב שאין […]

נגישות