חגים: שבועות

מעמד הר סיני, הדרך לשמחת התורה

מעמד הר סיני, הדרך לשמחת התורה
חגים, חגים: שבועות, ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

שיחה שנמסרה בישיבה ערב שבועות תשס””ו לקראת חג השבועות נשוב לפגוש את הקולות והברקים. מרן הרב שפירא במבט מעמיק על ההר, המדבר, והשפעתם על לימוד התורה האישי שלנו היום, כדרך לקביעות בלימוד ושמחה בכסק התורה.

בתחתית ההר

בתחתית ההר
חגים, חגים: שבועות, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, רבנים, שיעורים

בתחתית ההר / הרב שאול ישראלי זצ”ל בין כל מועדי ישראל מיוחד במינו חג השבועות שאין לו זמן קבוע מצד עצמו, אלא קשור ואגוד הוא בחג הפסח שקדמו. “וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה וכו’”. לפי חלות הפסח, שבע שבתות מקצירת העומר בא חג השבועות. ולמדנו שאין כאן […]

מעמד הר סיני, הדרך לשמחת התורה

מעמד הר סיני, הדרך לשמחת התורה
חגים, חגים: שבועות, ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

לקראת חג השבועות נשוב לפגוש את הקולות והברקים. מרן הרב שפירא במבט מעמיק על ההר, המדבר, והשפעתם על לימוד התורה האישי שלנו היום, כדרך לקביעות בלימוד ושמחה בכסק התורה. בס”ד מעמד הר סיני, הדרך לשמחת התורה מרן הרב אברהם שפירא (שיחה שנמסרה בישיבה ערב שבועות תשס”ו)   אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו […]

מתן תורה

מתן תורה
הרב יאיר גזבר, חגים, חגים: שבועות, רבנים, שיעורים

  מתן תורה פרשת משפטים פותחת במילים "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". רש"י מביא לנו את דברי חז"ל האומרים: "ואלה – מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני". נראה שחז"ל חששו כאן מאיזו טעות, ומצאו לנכון להדגיש שגם פרשת משפטים על ריבוי פרטיה והלכותיה נאמרה למשה בסיני, בדיוק כמו הפרשה הקודמת – פרשת […]

הקדמה לקבלת התורה

הקדמה לקבלת התורה
חגים, חגים: שבועות, ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

מתוך שיחה לקראת חג השבועות תשמ”ו, הופיע בספר “עת לכל חפץ”   הקדמה לקבלת התורה  א “בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני. ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר וייחן שם ישראל נגד ההר. ומשה עלה אל האלהים ויקרא אליו ה” מן ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבית […]

שיחה לחג שבועות – תשס”ז

שיחה לחג שבועות – תשס”ז
חגים, חגים: שבועות, ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

  שיחת מרן רה”י הגר”א שפירא שליט”א לחג השבועות תשס”ז אמר רב יוסף, אילולי האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא, לכ” היה צריך להדגיש, שלולי קבלת התורה כמה יוסף איכא, מה הדגש על האי יומא, ורש”י פירש: לולי יום זה שנתגדלתי ונתרוממתי. ומשמע כי ר” יוסף לא דיבר רק על קיום המצוות, אלא על כלל […]

שיחה לקראת שבועות

שיחה לקראת שבועות
חגים, חגים: שבועות, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

תקציר שיחתו של רה”י הרב יעקב שפירא ב”ה עומדים אנו בפתחו של חג השבועות זמן מתן תורתנו. לא רק מתן תורה אלא דגש על תורתנו תורה דיליה חלקו של כ”א בתורה. הגמ” בשבת, אמר רב יוסף, לולי האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא. ופרש”י: שנתרוממתי, התורה מרוממת את האדם היא מעצבת את אישיותו, וכמ”ש באבות […]

אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה – דיינו

אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה – דיינו
חגים, חגים: שבועות, ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

מה מיוחד בעמידה לפני הר סיני מבלי לקבל את התורה? ביאר האבודרהם, ע”פ דברי חז”ל, שישראל שעמדו רגליהם לפני הר סיני, פסקה זוהמתן, עצם העמידה גם מבלי קבלת תורה, ועל כך אנו אומרים “אילו קרבנו לפני הר סיני”, זו מדרגה בפני עצמה – גילוי שכינה בפני כלל ישראל, רוממות הקדושה. זה פסוק מפורש: “רק השמר […]

מתוך השיחה לחג השבועות

מתוך השיחה לחג השבועות
חגים, חגים: שבועות, ראש הישיבה הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל, רבנים, שיעורים

בחג השבועות ענין מה שנאמר שישנו כל הלילה דהנה אמרו במדרש שמלאכי השרת בקשו להגיד לפני אדם הראשון שירה הפיל עליו תרדמה, והיינו כשראו את אדה”ר בנפלאות דרגתו וחשבוהו לא-להות היה צורך להראות כי אדם הוא, וכמו כן כשהגיע זמן מתן תורתנו, היה אפשר שוב לחזור לטעות מה שטעו מלאכי השרת, על כן הקדימו ישראל […]

שיחה לחג השבועות

שיחה לחג השבועות
חגים, חגים: שבועות, ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

“בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני. ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. ומשה עלה אל האלקים ויקרא אליו ד” מן ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי. ועתה […]

נגישות