יום העצמאות

שיחה ליום העצמאות ‘על נסיך שבכל יום עמנו’

שיחה ליום העצמאות ‘על נסיך שבכל יום עמנו’
חגים, יום העצמאות, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, רבנים, שיעורים

(מתוך תמליל, ישיבת מרכז הרב, תשנ”א) יסוד התורה להנציח את הגילויים האלוקיים שעל כלל ישראל, לראות אותם כמשהו לא חד פעמי, לא מקרי, אלא שהחסד הזה ממשיך ומתמיד מאז התגלה עד אין סוף. “למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך” (דברים ט”ז, ג). עוד אומרים חז”ל (פסחים קט”ז, ב), שחייב אדם לראות […]

שיחה ליום העצמאות ‘ונשמחה בו – בישועתו’

שיחה ליום העצמאות ‘ונשמחה בו – בישועתו’
חגים, יום העצמאות, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, רבנים, שיעורים

שיחה ליום העצמאות (תמליל, ישיבת מרכז הרב, תשד”מ) אמרנו, התפללנו והכרזנו: “זה היום עשה ה’ נגילה ונשמחה בו” (תהלים קי”ח, כד). חז”ל (שהש”ר א’, ג) שואלים את פירושו של הפסוק: “אין אנו יודעים במי הכתוב מדבר…”. “בו” – מי זה ה”בו”? האם הכונה לַיום, או האם הכונה לקב”ה. “זה היום עשה ה’ נגילה ונשמחה בו” […]

נגישות