חגים

"מה אשיב לה´ כל תגמולוהי עלי" – שיחה ביום השנה השני לשיחרור ירושלים

"מה אשיב לה´ כל תגמולוהי עלי" – שיחה ביום השנה השני לשיחרור ירושלים
מתוך הספר "מורשה", ירושלים תשס"ה  מה אשיב לד" כל תגמולוהי עלי*   תוכן:   א. ישועה דורשת התבוננות ב. כיצד...
נגישות