פרשת השבוע

פרשת כי תשא – ככלתו לדבר עמו

פרשת כי תשא – ככלתו לדבר עמו
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת כי תשא, רבנים, שיעורים

ככלתו לדבר עמו משה רבינו קיבל את הלוחות הראשונים ביום י”ז בתמוז לאחר שישראל כבר היו מומרים כשחטאו בעגל ביום שלפני כן. מסיבה זו כשנתינת התורה ע”י הקב”ה למשה הייתה דווקא כעת ביום שלאחר החטא, דבר זה גרם למשה להבין שהוא חייב לשבור את הלוחות כי זהו רצון ה’. שכן הקב”ה הביא למשה קמח טחון […]

פרשת כי תשא – ואתה קח לך

פרשת כי תשא – ואתה קח לך
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת כי תשא, רבנים, שיעורים

ואתה קח לך בתחילת הפרשה, ישנם שלוש מצוות ייחודיות. בכך שאי שמירה עליהם, מביא לעונש. והשמירה עליהם, פועלת ומגינה. המצווה הראשונה – נתינת התרומה לצורך הקרבת קורבנות השנה. שבו כל אחד מישראל, נותן בכל שנה ושנה, מחצית השקל בדיוק. וכאשר עושים כך, אזי יש לכל אחד מישראל, חלק בהקרבת הקורבנות. אך אם לא שומרים לעשות […]

פרשת תרומה – זכור תשפ”א

פרשת תרומה – זכור תשפ”א
פרשת השבוע, פרשת תרומה, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

פרשת תרומה – זכור התשתית לבניין המקדש – מחיית עמלק בדרך כלל פרשות תרומה תצווה מופיעות ביחד, ועמן פרשת זכור. כנראה שיש קשר גדול בין חובת בניית המקדש, המשכן, שבזה עוסקות פרשות תרומה תצווה, לפרשת זכור. מחיית עמלק קודמת לבניין בית המקדש, כך אומרת הגמרא )סנהדרין כ:) וכך פוסק הרמב”ם (הל’ מלכים פ”א ה”ב). יש […]

עמלק – עניינו ושנאתו מתוך דברי הגרי”מ חרל”פ זצ”ל

עמלק – עניינו ושנאתו מתוך דברי הגרי”מ חרל”פ זצ”ל
אמונה, חגים, חגים: פורים, פרשת בשלח, פרשת השבוע, שיעורים

בס”ד, אדר תש”פ בעריכת ר’ אמציה ברקוביץ’ א. עמלק- מציאות הרע והצורך לשונאו “זכור את אשר עשה לך עמלק”. הרמב”ם בספר המצוות כותב שמגדרי המצווה לעורר את השנאה לעמלק בלב. והדבר תמוה: הרי אנו מצווים לאהוב את הכל? במה שונה עמלק ש’זכה’ לציווי שיש לשנוא אותו ולמחות אותו לחלוטין? “כל פרט במציאות ראוי ליחס של […]

עצי שיטים עומדים – פרשת תרומה

עצי שיטים עומדים – פרשת תרומה
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת תרומה, רבנים, שיעורים

עצי שיטים עומדים עם ישראל הצטווה במדבר להקים משכן העשוי מעצי שיטים. ובנוסף הם הצטוו להביא זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, תולעת שני וכן את אבני המילואים ואבני החושן. וזאת על אף שעם ישראל, המשועבד זה ארבעה דורות ובמשך מאתיים ועשר שנים – זכה הוא לעושר כזה גדול. ואף יותר עמים מבוססים, שלא יכולים להוציא […]

כי הוא זה – פרשת משפטים

כי הוא זה – פרשת משפטים
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת משפטים, רבנים, שיעורים

 במרכזה של פרשת משפטים, ישנם דיני ארבעת השומרים. ועל ידי דיניהם השונים, מלמדת אותנו התורה, כיצד להתייחס נכון לרכוש הזולת. הן במה שניתן לנו למשמורת בלא תמורה[1]. הן במה שאנו משלמים עליו[2], והן במה שניתן לשימוש מלא בחינם[3]. וכדי לשמור על האיזון הנכון, שבין השימוש בחפץ ולהחזרת הפיקדון. ירדה התורה לעומק נפש האדם, ובקשה לשים […]

שיחה פרשת יתרו תשפ”א

שיחה פרשת יתרו תשפ”א
פרשת השבוע, פרשת יתרו, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

וישמע יתרו  “וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה’ את ישראל ממצרים”, אומר רש”י, מה שמועה שמע ובא , קריעת ים סוף ומלחמת עמלק מה הצורך בתוספת של מלחמת עמלק. “שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת” (שם טו, יד), כולם שמעו על קריעת ים […]

פרשת יתרו – עושה חסד לאלפים

פרשת יתרו – עושה חסד לאלפים
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת יתרו, רבנים, שיעורים

בדיבר השלישי בו ציווה ה’, “לא תעשה לך פסל וכל תמונה[1]“. ישנה הבטחה אלוקית, לשמירת הברית עם ישראל לדורי דורות. שאמנם אין הקב”ה עובר על מדתו, למחול על עוון ע”ז[2]. אך יחד עם זאת, על עשיית החסד של האדם – יש שמירה לטובה עד אלפיים דור[3]. הדרך בה פירש רש”י עניין זה, היא ע”י הבאת […]

אברהם אבינו

אברהם אבינו
אמונה, הרב מיכאל לוצקי, פרשת השבוע, פרשת וירא

בס”ד אברהם נאמר בישעיהו (נא, א-ב): “הַבִּיטוּ אֶל צוּר חֻצַּבְתֶּם וְאֶל מַקֶּבֶת בּוֹר נֻקַּרְתֶּם. הַבִּיטוּ אֶל אַבְרָהָם אֲבִיכֶם וְאֶל שָׂרָה תְּחוֹלֶלְכֶם”. בשורות הבאות נביט מעט אל אברהם אבינו במטרה ללמוד מדרכיו, ולכוון את חיינו על פיהם, כמובא בתנא דבי אליהו (רבה כה): “לפיכך הייתי אומר שכל אחד ואחד מישראל חייב לומר מתי יגיעו מעשי למעשי […]

השתוקקות משה רבינו לארץ ישראל במשנת הרב חרל”פ

השתוקקות משה רבינו לארץ ישראל במשנת הרב חרל”פ
פרשת השבוע, פרשת ואתחנן, ראש הישיבה הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל, רבנים

ערך: ר’ אמציה ברקוביץ’ בס”ד מדרגת משה רבינו וארץ ישראל השתוקקות משה לארץ ישראל לאחר תשעה באב מתחילים מיד בקריאת ‘שבע דנחמתא’, הפטרות העוסקות בנחמת ירושלים ובגאולה. צריך להבין, מה עניין הנחמה בעת שבית המקדש עדיין לא נבנה? כיצד פתאום לאחר האבלות הגדולה מגיעה הנחמה, אם למעשה לא הביאה אותה אבלות למטרה הרצויה- בנין בית […]

נגישות