ספר במדבר

“והיה מספר בני ישראל…אשר לא יספר” – שיחה לפרשת במדבר

“והיה מספר בני ישראל…אשר לא יספר” – שיחה לפרשת במדבר
  והיה מספר בני ישראל... אשר לא יספר שיחה לפרשת במדבר (תשי"ב) החומש הרביעי, הוא חומש הפקודים, מתחיל בענין מנין...

המסורת בין רב לתלמיד – פרשת פנחס, י”ז בתמוז

המסורת בין רב לתלמיד – פרשת פנחס, י”ז בתמוז
המסורת מרב לתלמיד* כתוב ברמב"ם (הל" תעניות פ"א ה"ב), שהתענית מועלת לפשפש במעשים ולהתוודות על חטאים ציבוריים. בי"ז בתמוז נשתברו...
נגישות