ספר במדבר

האם כולם קדושים או שמא ישנו קודש וחול – מחלוקתו של קרח על משה ומניעיה

האם כולם קדושים או שמא ישנו קודש וחול – מחלוקתו של קרח על משה ומניעיה
מה תשובתינו כתלמידי משה רבינו לנסיונו של קרח לטשטש מדרגות של קדושה. הרב ישראלי מתווה לנו את הסיבה לההכרח בהבדלה...

"ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"- פרשת שלח

"ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"- פרשת שלח
בפרשת השבוע נסמכו כמה פרשיות זו לזו, פרשת המרגלים ולאחריה חיוב קרבן נסכים, פרשת שגגה בחטא עבודה זרה ופרשת ציצית....
נגישות