פרשת ויקהל

הפינה השבועית – פרשת ויקהל פקודי תשפ"א

הפינה השבועית – פרשת ויקהל פקודי תשפ"א
https://www.youtube.com/watch?v=koYovgTGhS0 פינתו של הרב יעקב שפירא שליט"א ראש ישיבת מרכז הרב, פרשת ויקהל פקודי-החודש תשפ"א

"לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" – לפרשת ויקהל

"לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" – לפרשת ויקהל
  שיחה לפרשת ויקהל   "ויקהל משה... זה הדבר... לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת". מצות השבת שנצטוה עליה...
נגישות