פרשת ויקהל

פרשת ויקהל פקודי – פרשת החודש תש”פ

פרשת ויקהל פקודי – פרשת החודש תש”פ
פרשת השבוע, פרשת ויקהל, פרשת פקודי, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

עיבור השנה וחודש ניסן קבלתי העתק מכתב לרבנות, שצריך לעבר את השנה ולדחות את ניסן. ברור שעדיף ההיפך, ומייחלים באדר שיגיע ניסן. אדר הוא בטבע, ואין שם שמיים במגילה. חודש ניסן הוא להיפך, זה זמן של התגלות גדולה של כבוד ה’. פרשת החודש “החודש הזה לכם” ויחד עמו הציווי לקחת קורבן פסח. מדוע פתח משה […]

פרשת ויקהל פקודי – עושי המלאכה

פרשת ויקהל פקודי – עושי המלאכה
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת ויקהל, פרשת פקודי, רבנים, שיעורים

עושי המלאכה על מלאכת עשיית המשכן, התמנו כמה אישים. כשלכל אחד מהם יש תפקיד, כאחראי על תחום מתחומי עשיית המשכן. ראש המנויים, היה בבחירתו של בצלאל- נכדו של חור. לעמוד בראש עושי המלאכה, וכמי שפועל עם א-ל. בעשיית כלי המשכן, ע”י צירוף האותיות שנבראו בהם שמים וארץ[1]. וביחד עמו בא להורות, אהליאב בן אחיסמך משבט […]

פרשת ויקהל פקודי – חכמי לב

פרשת ויקהל פקודי – חכמי לב
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת ויקהל, פרשת פקודי, רבנים, שיעורים

חכמי לב על הקמת המשכן היו מנויים שניים- בצלאל שהיה משבט יהודה שהוא הגדול שבשבטים, ואהליאב שהיה משבט דן שהוא הפחות שבשבטים. בצלאל זכה להיות מבוני המשכן הן משום חכמת צירוף האותיות שהייתה בלבו כשידע לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ, והן משום שהוא נכדו של הראשון שמסר את נפשו כנגד הע”ז- חור שנהרג כשמנע […]

“לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת” – לפרשת ויקהל

“לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת” – לפרשת ויקהל
פרשת השבוע, פרשת ויקהל, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, רבנים, שיעורים

  שיחה לפרשת ויקהל   “ויקהל משה… זה הדבר… לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת”. מצות השבת שנצטוה עליה מרע”ה ושנאה כאן בהקהל באה בקשר וכהקדמה וכתנאי קודם למעשה לבנית ביהמ”ק. קביעת הגבולות בין מטרה אחת נעלה לחברתה, היא אחד הדברים הקשים שהאדם עלול לטעות בהם. לא גדול הוא הפקפוק ולא קשה היא ההכרעה […]

פרשת ויקהל פקודי – פרשת החודש

פרשת ויקהל פקודי – פרשת החודש
פרשת השבוע, פרשת ויקהל, ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל, רבנים, שיעורים

  פרשת ויקהל פקודי – פרשת החודש הגר”א שפירא זצ”ל  פרשה זו, פרשת החודש, החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה. ראש וראשן הוא לכם. פרשה זו ניתנה לישראל בהיותם בתוך טומאת מצרים. וכתב הריטב”א בהגדש”פ, כי היתה התגלות שכינה בזמן אמירת פרשת החודש הזה, מלבד ההתגלות שכינה בליל יציאת מצרים, ויסוד […]

פרשת השבוע ויקהל

פרשת השבוע ויקהל
פרשת השבוע, פרשת ויקהל, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

    “יום הקהל” “ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר ציווה ה” לעשות אותם”. אומר רש”י, “למחרת יום הכפורים כשירד מן ההר, והוא לשון הפעיל, שאינו אוסף אנשים בידיים, אלא הן נאספים על פי דבורו”. משה רבינו לא חיפש עשירי למניין בידיים, אלא כולם נאספו לשמוע את דבריו לאחר […]

נגישות