פרשת כי תשא

פרשת כי תשא – ככלתו לדבר עמו

פרשת כי תשא – ככלתו לדבר עמו
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת כי תשא, רבנים, שיעורים

ככלתו לדבר עמו משה רבינו קיבל את הלוחות הראשונים ביום י”ז בתמוז לאחר שישראל כבר היו מומרים כשחטאו בעגל ביום שלפני כן. מסיבה זו כשנתינת התורה ע”י הקב”ה למשה הייתה דווקא כעת ביום שלאחר החטא, דבר זה גרם למשה להבין שהוא חייב לשבור את הלוחות כי זהו רצון ה’. שכן הקב”ה הביא למשה קמח טחון […]

פרשת כי תשא – ואתה קח לך

פרשת כי תשא – ואתה קח לך
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת כי תשא, רבנים, שיעורים

ואתה קח לך בתחילת הפרשה, ישנם שלוש מצוות ייחודיות. בכך שאי שמירה עליהם, מביא לעונש. והשמירה עליהם, פועלת ומגינה. המצווה הראשונה – נתינת התרומה לצורך הקרבת קורבנות השנה. שבו כל אחד מישראל, נותן בכל שנה ושנה, מחצית השקל בדיוק. וכאשר עושים כך, אזי יש לכל אחד מישראל, חלק בהקרבת הקורבנות. אך אם לא שומרים לעשות […]

כי תשא- פרה

כי תשא- פרה
פרשת השבוע, פרשת כי תשא, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א

“אך את שבתתי תשמרו” בחלק הראשון של הפרשה הקב”ה מצווה את משה על בניית המשכן וכליו, ומיד לאחר מכן אומר הקב”ה: “ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני ה’ מקדשכם”. “שבתתי”, בלשון רבים, שבתות הרבה. חוץ משבת שהיא היום השביעי גם יו”ט נקרא […]

שיחה לפרשת כי תשא

שיחה לפרשת כי תשא
פרשת השבוע, פרשת כי תשא, ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל, רבנים, שיעורים

  שיחה לפרשת כי תשא   בסוגית העגל (פ’ תשא) יש קושי רב: א’, איך זה נהפך העם, פתאום נחרד ונבהל ולא קם נגד מרע”ה בגייסו לעומתם את בני לוי. הרי לפני כן נאמר: “‘וירא אהרן ויבן’ – מה ראה שראה חור זבוח”. איך זה פתאום נהפך לבם והרשו לעשות למרע”ה מה שעשה עם העגל […]

שיחת פרשת השבוע – כי תשא- תשע”ז

שיחת פרשת השבוע – כי תשא- תשע”ז
פרשת השבוע, פרשת כי תשא, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

פורים וקבלת התורה אנו קוראים את פרשת כי תשא מיד אחרי פורים. לכאורה זה ממש תרתי דסתרי, שהרי – “הדור קבלוה בימי אחשוורוש” – מאהבת הנס (כפי שביארנו בפעם הקודמת). אם אחרי קבלת התורה בימי אחשורוש היתה כזאת שמחה, מסתבר שקבלת התורה בסיני הייתה בשמחה, שהרי הקריבו זבחים. אם כן, כיצד ייתכן שאחריה ירדו עד […]

נגישות