פרשת משפטים

כי הוא זה – פרשת משפטים

כי הוא זה – פרשת משפטים
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת משפטים, רבנים, שיעורים

 במרכזה של פרשת משפטים, ישנם דיני ארבעת השומרים. ועל ידי דיניהם השונים, מלמדת אותנו התורה, כיצד להתייחס נכון לרכוש הזולת. הן במה שניתן לנו למשמורת בלא תמורה[1]. הן במה שאנו משלמים עליו[2], והן במה שניתן לשימוש מלא בחינם[3]. וכדי לשמור על האיזון הנכון, שבין השימוש בחפץ ולהחזרת הפיקדון. ירדה התורה לעומק נפש האדם, ובקשה לשים […]

פרשת משפטים

פרשת משפטים
פרשת השבוע, פרשת משפטים, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א

“ואלה המשפטים” “ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם”. משה רבינו מצווה לשים לפני בני ישראל את ה’משפטים’. מהם ה’משפטים’? [פגשתי פעם עולה חדש. שאלתי אותו, כמה זמן אתה בארץ? אמר לי,  כמה חודשים. ומה אתה עושה היום, שאלתי אותו. אמר לי, היום אני לומד משפטים. אמרתי לו, תשמע, איזה גאון אתה! רק כמה חודשים בארץ וכבר […]

שיחת פרשת השבוע- משפטים- תשע”ז

שיחת פרשת השבוע- משפטים- תשע”ז
פרשת השבוע, פרשת משפטים, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

“מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני” “ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם”. אומר רש”י: “כל מקום שנאמר “אלה” פסל את הראשונים, “ואלה” – מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני”. שואל השפ”א: מה הפשט ברש”י? בשביל מה צריך את הלימוד הזה מ”ואלה המשפטים” שהכל מסיני? הרי רש”י כבר אומר זאת בתחילת פרשת בהר – […]

שיחת פרשת משפטים

שיחת פרשת משפטים
פרשת השבוע, פרשת משפטים, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

  אוזן ששמעה על הר סיני התורה אומרת בתחילת פרשת משפטים (כא, א) “ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם”, ואומר רש”י “מה ראשונים מסיני אף אלו מסיני. לפניהם, ולא לפני עכו”ם, ולא לפני ערכאות שלהם, שהמביא דיני ישראל לפני ארמיים מחלל את השם ומייקר שם עבודת כוכבים להשביחם…”. התורה ממשיכה בפס” ב” “כי תקנה עבד עברי […]

שיחת פרשת משפטים

שיחת פרשת משפטים
פרשת השבוע, פרשת משפטים, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

“אוזן זו ששמעה בהר סיני” “ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי” וכו”, אחר כך כתוב שבמידה והוא רוצה להמשיך להיות עבד אז “והגישו אדניו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם”. אומר רש”י: “אמר ריב”ז: אוזן זו את ששמעה על הר סיני לא תגנוב והלכה וגנבה תרצע. […]

נגישות